VNPT hỗ trợ ứng dụng công nghệ cho ngành thủy sản

Theo đó, Tập đoàn VNPT sẽ cộng tác với Tổng cục Thủy sản triển khai áp dụng công nghệ nguồn tin, viễn thông vào chủa quản nguồn lợi thủy sản, tàu cá, môi trường nuôi, nuôi trồng thủy sản. VNPT sẽ khuyên dăn vun đắp, chọn lọc công nghệ nguồn tin, viễn thông, viễn thám trong chủa quản cho Tổng cục Thủy sản. Đồng thời, hai bên sẽ đàm luận nguồn tin, triển khai các chương trình, công trình, nhiệm vụ áp dụng công nghệ nguồn tin, viễn thông, viễn thám trong chủa quản, điều hành, dùng cho khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, đùm bọc và lớn mạnh nguồn lợi thủy sản, cam kết an toàn cho người và tàu cá hoạt động cung cấp trên biển, chống khai thác IUU.

Bên cạnh đó, VNPT cũng sẽ cung cấp các nhà cung cấp khuyên dăn và thực hành 1 số chương trình, công trình áp dụng công nghệ nguồn tin, viễn thông, viễn thám tại Tổng cục Thủy sản như khuyên dăn vun đắp, triển khai bộ máy nguồn tin dùng cho chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thủy sản, các công ty thuộc Tổng cục Thủy sản; vun đắp cơ sở vật chất dữ liệu, bộ máy mạng, cơ sở vật chất mạng, viễn thông, viễn thám ; áp dụng các biện pháp công nghệ nguồn tin, viễn thông, viễn thám để chủa quản, điều hành nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, đùm bọc nguồn lợi và hệ sinh thái biển, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Với hợp đồng cộng tác này, VNPT và Tổng cục Thủy sản sẽ hài hòa triển khai Hệ thống nguồn tin giao thông trên biển cho ngư gia dùng nhà cung cấp nguồn tin di động vệ tinh Vinaphone-S; nghiên cứu triển khai biện pháp tích hợp viễn thông và công nghệ nguồn tin đáp ứng đề nghị của Hệ thống nguồn tin chủa quản nghề cá hẻnn biển thời kỳ 2; triển khai chương trình kết nối nguồn tin giữa Hệ thống chủa quản tàu thuyền và Hệ thống cơ sở vật chất dữ liệu nghề cá VNFISHBASE. Tập đoàn VNPT còn hỗ trợ huấn luyện cho cán bộ các công ty thuộc Tổng cục Thủy sản tăng tiến chuyên môn, hiểu biết về công nghệ nguồn tin, viễn thông, viễn thám trong chủa quản thủy sản.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long khẳng định: Việc hợp đồng cộng tác chỉ tiêu giữa VNPT và Tổng cục Thủy sản sẽ tạo thuận lợi cho ngành nghề nông nghiệp, thủy sản Việt Nam đẩy nhanh các chương trình áp dụng công nghệ, công nghệ mới. Đây được xem là 1 bước đột phá lớn đánh dấu sự kết nối, hỗ trợ cùng nhau lớn mạnh lâu dài của hai bên. Việc cộng tác này cũng góp phần khai thác tối đa thế mạnh, huy động tổng hợp nguồn lực để mở mang khuôn khổ, quy mô hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng thời hỗ trợ người dân khi có thiên tai địch họa và tăng cường, thúc đẩy ngư gia đánh bắt xa bờ, góp phần lớn mạnh kinh tế, đùm bọc chủ quyền biển đảo của quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *