Tuyên bố của Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định CPTPP

“Chúng tôi, các Bộ trưởng và Trưởng đoàn thương lượng đại diện các nước Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam vui mừng công bố rằng ngày bữa nay chúng tôi sẽ hợp đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi là Hiệp định).

Các Bộ trưởng san sẻ ý kiến rằng với việc đạt được 1 ký kết có luôn luôn có chữ tín cao và thăng bằng, Hiệp định sẽ củng cố mối liên kết cùng có lợi giữa các nền kinh tế người tham dự cũng như thúc đẩy thương nghiệp, đầu tư và tăng trưởng kinh tế ở bản đồ châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cũng tạo ra nhiều thời cơ mới cho tổ chức, người dùng, hộ gia đình, dân cày và người cần lao. Hiệp định này là minh chứng cho bảo đảm của toàn bộ các người tham dự vì 1 bộ máy thương nghiệp hiệu quả, dựa trên quy luật và sáng tỏ. Hệ thống thương nghiệp này cũng mở cửa đối với toàn bộ các nền kinh tế sẵn sàng ưng ý các quy luật kể trên.

Việc hợp đồng Hiệp định cho phép chúng tôi tiến tới các bước hành động tiếp theo. Các Bộ trưởng nhấn mạnh cố gắng hoàn thành các quy trình hồ sơ nội bộ để mau chóng đưa Hiệp định vào hiệu lực.

Các Bộ trưởng cũng rất hoan nghênh sự quan tâm của 1 số nền kinh tế khác muốn tham dự Hiệp định này. Sự quan tâm này khẳng định các kế hoạch chung của các người tham dự, phê chuẩn Hiệp định, về việc kiến lập 1 nền móng thúc đẩy các tiêu chí cao cho công cuộc hội kinh tế sâu rộng hơn trong ngày mai.

Các Bộ trưởng đồng tình rằng các Trưởng đoàn thương lượng sẽ khởi đầu triển khai các công việc chuẩn bị cấp thiết cho việc thực thi Hiệp định được triển khai 1 cách trơn tru”.

Hiệp định CPTPP chính thức được hợp đồng tại Chile

CPTPP mang lại lợi ích kinh tế và thúc đẩy đổi mới của Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *