Trồng cây ăn quả ở xã Chiềng Khừa

Chủ tịch UBND xã Lò Văn Hương cho biết, thực hành chủ trương lớn mạnh trồng cây ăn quả trên đất dốc, xã chọn lựa dành đầu tiên trồng những loại nông phẩm phù hợp với địa hình, khí hậu cho năng suất cao. Chính quyền, đoàn thể địa phương kết hợp chặt chẽ với các công ty để liên kết, tạo đầu ra ổn định, giúp người dân lớn mạnh kinh tế vững bền. Mơ và mận là hai loại cây ăn quả truyền thống trồng ở đây.

Tại 1 số bản, có những gốc mơ, mận hàng chục năm tuổi, cho năng suất cao, luôn luôn có chữ tín ổn định. Điển tuồng như gia đình ông Mùa A Nhá ở bản Trọng có cây mơ cho năng suất hơn 600 kg/năm. Với giá tiền từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng/kg, thu nhập của gia đình đạt hàng trăm triệu đồng/năm. Toàn xã Chiềng Khừa hiện có khoảng 25 ha mận và gần 10 ha mơ, trong đó hơn 2.600 cây đã cho thu hoạch.

Cùng với mận, mơ là hai loại cây ăn quả chủ lực, Chiềng Khừa hiện có hơn 75 ha diện tích lúa nương, với sản lượng hơn 120 tấn/năm. Các loại cây trồng khác như ngô, lạc, sắn, rau đậu được xen canh, hỗ trợ 1 phần lương thực cho cộng đồng. Chiềng Khừa còn có đàn gia súc hơn 4.000 con và 11.000 con gia cầm. Đây cũng là 1 thế mạnh góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân.

Bên cạnh thuận lợi về thời tiết, khí hậu phù hợp với các loại cây ăn quả có trị giá kinh tế, Chiềng Khừa đang gặp nhiều cạnh tranh do thiên tai, bão lũ thường xuyên đe dọa và sự mất ổn định về giá nông phẩm. Chiềng Khừa nằm cách quận Mộc Châu gần 40 km, nhưng con con đường vào xã lại khấp khểnh, nghiêm trọng. Đi bằng công cụ tốt, đến được với các bản làng của xã cũng phải mất gần nửa ngày. Đây cũng là 1 trong những cản trở cho sự lớn mạnh kinh tế – xã hội của địa phương.

Năm 2017 là năm thứ hai Chiềng Khừa triển khai thực hành Nghị quyết Đảng bộ quận Mộc Châu về chiến lược lớn mạnh kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2021). Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã thời kì tới là tiếp diễn lớn mạnh kinh tế nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tăng năng suất, mở mang diện tích cây trồng hiệu quả, gắn mặt hàng với thị phần; tăng tiến trị giá cung ứng trên mỗi công ty diện tích canh tác. Bên cạnh đó, đẩy mạnh áp dụng khoa học khoa học, khoa học mới vào cung ứng để tăng thu nhập cho quần chúng. #. Quan tâm triển khai thực hành tốt các mô phỏng cung ứng nông nghiệp, thực hành mô phỏng trồng cây ăn quả trên các triền núi dốc. Cùng với việc giữ vững luôn luôn có chữ tín cây trồng truyền thống, xã chủ trương lớn mạnh trồng cây sơn tra tại nơi có địa hình phù hợp. Hiện nay, 1 số hộ đã trồng loại cây này, cho năng suất cao, mang lại hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, dù rằng nông phẩm của địa phương được người dùng ưa thích, song chưa được công ty hay đơn vị nào ký kết bao tiêu mặt hàng. Việc chuyển vận lại gặp nhiều cạnh tranh do cơ sở vật chất liên lạc yếu kém đã tác động đến việc tiêu thụ mặt hàng. Từ đó, khiến cho giá tiền phải chăng, gây ra cảnh được mùa mất giá. Để giải quyết hiện trạng đó, 1 mặt chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các công ty đến tìm hiểu thăm dò, nhằm ký kết lâu dài, ổn định với người dân trong việc tiêu thụ nông phẩm, Nhà nước cần hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa giúp địa phương lớn mạnh kết cấu cơ sở vật chất để việc chuyển vận nông phẩm, giao thương thuận lợi, góp phần cải thiện điều kiện sống, tăng tiến thu nhập cho người dân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *