Tiền Giang phấn đấu thu hút thêm 10 dự án đầu tư mới

Để đạt chiến lược, tỉnh chú trọng rà soát, đơn giản hóa giấy má hành chính, đẩy mạnh vận dụng kỹ thuật nguồn tin và cung cấp nhà cung cấp công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị cũng như công khai gần như các nguồn tin liên đới như luật pháp về đầu tư, đất đai, cần lao, môi trường,…

Tỉnh có bốn khu công nghiệp, trong đó hai khu Mỹ Tho và Tân Hương đã được lấp đầy. Hiện có 92 công trình đang được đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng số vốn gần 1,9 tỷ USD và hơn 4.075 tỷ đồng, góp phần khắc phục việc làm cho khoảng 84 ngàn cần lao, thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng.

* Đác Lắc vững mạnh du hý cộng đồng

Nhằm phát huy tiềm năng du hý, góp phần vững mạnh kinh tế – xã hội của địa phương, tỉnh Đác Lắc đang tập hợp triển khai các chương trình, công trình du hý cộng đồng tại các buôn Yang Lành (xã Krông Na, thị xã Buôn Đôn), buôn Ya (xã Hòa Sơn, thị xã Krông Bông), buôn Tring (phường An Lạc, quận Buôn Hồ). Các công trình Khu du hý đất nước Yok Đôn; du hý sinh thái nông nghiệp và cộng đồng tại xã Cư Suê (thị xã Cư M’gar); khu du hý nghỉ dưỡng, khu thể thao, vui chơi, tiêu khiển tại đô thị Buôn Ma Thuột và các thị xã Buôn Đôn, Lắc, Cư M’gar… cũng đang được dành đầu tiên thực hành.

Năm 2017, tỉnh lôi kéo được hơn 700 ngàn lượt khách du hý (trong đó có hơn 67 ngàn lượt khách quốc tế), kế quả kinh doanh đạt hơn 610 tỷ đồng. Năm nay, tỉnh đặt chiến lược lôi kéo 810 ngàn lượt khách (trong đó có 75 ngàn lượt khách quốc tế), kế quả kinh doanh đạt 750 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *