Thép và nhôm từ Việt Nam không gây hại đến các nhà sản xuất Mỹ

Ngày 8-3-2018, Tổng thống Hoa Kỳ đã ký ban hành quy định vận dụng giải pháp tránh nhập cảng thép và nhôm theo Mục 232 Đạo luật Thương mại mở mang năm 1962 (Trade Expansion Act) dưới hình thức tăng thuế nhập cảng. Theo đó, 1 số mặt hàng thép và nhôm nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế 25% với thép và 10% với nhôm. Quyết định này của Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực thi hành sau 15 ngày diễn ra từ ngày ký ban hành.

Bộ Công thương tiếp diễn khẳng định quan niệm cho rằng, các mặt hàng thép và nhôm nhập cảng từ Việt Nam chỉ nhằm mục đích dùng là vun đắp dân dụng không phải vun đắp cơ sở vật chất cơ sở hay an ninh quốc phòng và không khó khăn trực tiếp với các nhà cung cấp của Hoa Kỳ.

Hơn nữa, lượng nhất khẩu mặt hàng thép và nhôm từ Việt Nam chỉ chiếm 1 tỷ trọng không đáng kể trong tổng nhập cảng thép và nhôm của Hoa Kỳ, vì thế chẳng thể gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho ngành nghề cung cấp thép và nhôm của Hoa Kỳ. Chính sách này của Hoa Kỳ sẽ tác động trực tiếp đến người dùng Hoa Kỳ và các ngành nghề công nghiệp dùng các mặt hàng thép và nhôm là nguyên liệu đầu vào cho cung cấp của Hoa Kỳ.

Trên cơ sở vật chất các nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời kì qua, Bộ Công thương Việt Nam buộc phải Chính phủ Hoa Kỳ coi xét, cân nhắc loại trừ các mặt hàng thép và nhôm nhập cảng từ Việt Nam ra khỏi khuôn khổ vận dụng của giải pháp do các mặt hàng này không tác động đến kế hoạch cam đoan an ninh đất nước của Hoa Kỳ.

Bộ Công thương sẽ tiếp diễn theo dõi sát tình hình của vụ việc và cân nhắc phần đông các phương án xử lý tiếp theo để cam đoan lợi quyền chính đáng cho các công ty, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện đang tăng trưởng tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp mức thuế mới lên thép và nhôm nhập cảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *