Sớm đưa nhà máy chế biến mủ cao su ở Kon Tum trở lại hoạt động

Tại buổi hội thoại, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum đã chỉ ra những sơ sót của nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh như, mặc dầu đã doanh nghiệp vận hành thử dây chuyền chế biến mủ tạp nhưng chưa nộp giấy tờ xin cấp phép xả thải về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

Đối với việc công nhận hoàn thành công trình chở che môi trường của công trình, nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh chỉ mới vận hành bộ máy mủ tạp, chưa vận hành bộ máy chế biến mủ nước nên không đủ cơ sở vật chất để giám định hiệu quả của bộ máy xử lý chất thải theo báo cáo ĐTM đã được xét duyệt. Cụ thể: lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải, khí thải nảy sinh chỉ mới được tính cho dây chuyền mủ tạp, chưa giám định được kỹ năng đáp ứng của công trình xử lý chất thải cho dây chuyền mủ nước…

Với các nguyên nhân như trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum chưa thể kết nạp giấy tờ công nhận hoàn thành công trình chở che môi trường của công trình.

Nhằm túa gỡ những cạnh tranh vướng mắc cho nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum giao các phòng, các doanh nghiệp trực thuộc tiếp diễn chỉ dẫn nhà máy sớm hoàn thành các hồ sơ pháp lý có liên đới, đồng thời doanh nghiệp TNHH Sản xuất – Dịch vụ – Thương mại An Phú Thịnh kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum vun đắp lịch trình thực hành xử lý nước thải đạt loại A và lắp đặt bộ máy quan trắc nước thải tự động tại nhà máy để nhà máy đi vào hoạt động chính thức.

Trước đó, như nguồn tin Nhân Dân điện tử đã đưa, ngày 5-1, UBND tỉnh Kon Tum đã có Thông báo số 05-TB-UBND đề xuất Công ty TNHH cung cấp nhà sản xuất, thương nghiệp An Phú Thịnh Kon Tum giới hạn ngay các hoạt động vận hành thử nghiệm nhà máy chế biến mủ cao su APT của doanh nghiệp này tại xã Sa Nhơn, quận Sa Thầy. Đồng thời, đề xuất doanh nghiệp giải quyết còn đó, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định của luật pháp về môi trường, tài nguyên nước; giới hạn xả thải ra môi trường; không đưa nhà máy vào hoạt động, cung cấp khi chưa được cấp Giấy công nhận hoàn thành công trình chở che môi trường dùng cho quá trình vận hành của công trình.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Sa Thầy, UBND xã Sa Nhơn theo chức năng, nhiệm vụ, có sứ mạng, chỉ dẫn, đôn đốc, rà soát, giám sát việc doanh nghiệp thực hành của doanh nghiệp.

Đại diện nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh phát biểu tại buổi hội thoại.

* Nhà máy chế biến mủ cao su gây ô nhiễm vẫn hoạt động ở Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *