PV GAS chọn đột phá bằng “Bản lĩnh, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Như Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS cho biết: “Trong những năm qua, PV GAS đã có những bước lớn mạnh vượt bậc, luôn hoàn tất vượt mức các nhiệm vụ chính trị, tiêu chí chỉ tiêu SXKD được Tập đoàn giao, là 1 trong những công ty dẫn đầu của Tập đoàn về kế quả buôn bán, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước; cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, xin hứa an ninh năng lượng đất nước. Để tiếp diễn giữ vững vị trí đầu tàu trong ngành nghề công nghiệp khí, thực hành kế hoạch lớn mạnh vững bền thương hiệu PV GAS đáng kiêu hãnh”.

Để hoàn tất toàn diện nhiệm vụ năm 2018, Đảng bộ PV GAS xác định buộc phải trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn PV GAS nhằm hoàn tất ở mức cao nhất các kế hoạch, tiêu chí phân phối buôn bán năm 2018, tạo đà cho việc hoàn tất các nhiệm vụ chỉ tiêu 5 năm 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Tập thể và từng người tham dự trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các cấp tại các công ty người tham dự phải nêu cao ý thức phận sự, kiểu mẫu, “dám nghĩ, dám khiến, dám chịu phận sự”, không chia rẽ tán đồng, quy tụ trí não, chủ động hăng hái toá gỡ khó khăn của PV GAS và các công ty người tham dự; quy tụ chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận, các nhiệm vụ, chương trình, chỉ tiêu đã đề ra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật cần lao, tạo sự chuyển biến rõ nét, tăng tiến quan hệ lâu dài trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục công việc tại Cơ quan điều hành PV GAS và các công ty. Mỗi cán bộ, đảng viên, người cần lao tại các Ban, Văn phòng, công ty cũng cần chấp hành nghiêm kỷ luật cần lao, quy định giờ giấc và quy chế khiến việc; tuân thủ nghiêm trang và toàn bộ quy chế, quy trình xử lý công việc, hoàn tất đúng hạn, đạt hiệu quả cao đối với từng nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, lánh né phận sự.

Nhiệm vụ, tiêu chí phân phối buôn bán được giao cần hoàn tất và hoàn tất vượt mức được BCH Đảng bộ nhấn mạnh bao gồm: Vận hành an toàn, hiệu quả và xin hứa công việc an ninh, an toàn các công trình khí hiện có; Bảo đảm hiệu quả phân phối, tiêu thụ và cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho anh chị; phân phối và tiêu thụ LPG đáp ứng hơn 70% nhu cầu LPG cả nước; Nâng cao khả năng khó khăn, phổ biến hóa sản phẩm; tăng cường công việc dự đoán thị phần dùng cho việc nhập cảng LNG; lớn mạnh thị phần khí theo hướng phổ biến hóa sản phẩm, phổ biến hóa các hộ tiêu thụ nhằm xin hứa sự lớn mạnh ổn định lâu dài cho ngành nghề công nghiệp khí.

Năm 2018 cũng là thời điểm hoàn thiện phương án quy hoạch lớn mạnh mảng buôn bán LNG, trên hạ tầng nhận những chỉ đạo mới của PVN về mảng buôn bán này. PV GAS đặc thù đẩy mạnh và chủ động triển khai việc nhập cảng khí bằng bộ máy trục đường ống; hăng hái triển khai công việc tái cấu trúc theo quy định chuẩn y của Tập đoàn; rà soát, xếp đặt nhân sự hiệu quả, thích hợp với hoạt động SXKD của PV GAS; Nâng cao công việc quản trị; đẩy mạnh công việc không tốn, tiết giảm giá tiền trong mọi hoạt động, thực hành tốt công việc an sinh xã hội.

Để triển khai chương trình, nhiệm vụ mà Đảng bộ đã đề ra, đồng chí Dương Mạnh Sơn, Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc PV Gas cho biết: “BCH Đảng bộ PV GAS đã quy định lấy năm 2018 là Năm đột phá về công việc đầu tư vun đắp, quy tụ với chừng độ cao nhất nhằm toá gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các công trình đầu tư trung tâm. Trong đó, đặc thù chú trọng vào các công trình không được xem nhẹ là: Dự án tách Ethane, Dự án trục đường ống dẫn khí mỏ Sao Vàng-Đại Nguyệt, Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2-thời kỳ 2, Dự án lượm lặt, chuyên chở khí mỏ Sư tử Trắng và Cá rồng Đỏ, Dự án Kho chứa LNG Thị Vải và nhập cảng LNG gianh giới Tây Nam bộ”.

Nhằm hoàn tất tốt những mục nhan đề ra, BCH Đảng bộ đã nêu lên những biện pháp trước mắt, yêu cầu Ban lãnh đạo PV GAS có phận sự cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể cho từng công ty, đơn vị và đôn đốc triển khai. Theo đó, PV GAS vun đắp và đơn vị thực hành chỉ tiêu phân phối buôn bán năm 2018 và các nhiệm vụ cốt yếu đã đề ra theo hướng cải cách và quyết liệt hành động, chủ động đề ra các biện pháp đột phá, khả thi và bám sát quy hoạch, kế hoạch lớn mạnh ngành nghề công nghiệp khí và chỉ tiêu lớn mạnh PV GAS thời kỳ 2020-2025, tầm nhìn 2035.

Ban Lãnh đạo PV GAS tiếp diễn chỉ đạo, điều hành hình liệt, chủ động toá gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hành các công trình trung tâm; chú trọng việc điều hành chặt chẽ giá tiền đầu tư, mua sắm trang thiết bị; thực hành kịp thời việc quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Đặc biệt, cần tiếp diễn chủ động kêu gọi các đơn vị có bảo đảm trong và ngoài nước tham dự đầu tư bộ máy nhập cảng LNG, chế biến sâu,…; Tham gia đầu tư/mua cổ phần/góp vốn vào các công trình khí trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn cung hỗ trợ hoạt động trong nước giả như công trình khả thi; Đề xuất biện pháp toá gỡ khó khăn cho các công ty, tăng tiến hiệu quả đầu tư vốn đầu tư; Chỉ đạo các Ban tay nghề chóng vánh khiến việc với các Cơ quan có liên đới, thương lượng với anh chị để chuyển đổi các ký kết mua bán khí trên hạ tầng các quy tắc giá khí đã được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y, bám sát thực tại thị phần nhằm tăng tiến hiệu quả phân phối, tiêu thụ và cung cấp khí.

PV GAS cũng tăng cường quan hệ với các nhà băng, đơn vị vốn đầu tư trong và ngoài nước để thu xếp nguồn vốn với giá tiền tốt nhất, kịp thời, đủ cho nhu cầu đầu tư, phân phối buôn bán của PV GAS; Quản lý, kiểm soát chặt chẽ tầm giá, giá vốn các sản phẩm sản phẩm và nhà sản xuất liên kết với cải cách quản trị đơn vị xin hứa quan hệ lâu dài và giá sản phẩm hàng hoá, nhà sản xuất ở mức khó khăn hợp lý.

Việc đẩy mạnh phát huy sáng kiến, ứng dụng những biện pháp kỹ thuật, điều hành đương đại được đề cao để quyết tâm tiết giảm tối thiểu 3% các khoản giá tiền hợp lý được chuẩn y. Đảng ủy cũng chỉ đạo việc rà soát, giám định, nghiên cứu và yêu cầu các biện pháp xếp đặt bộ máy đơn vị, nhân sự, công việc cán bộ, ứng dụng bộ máy quản trị nguồn nhân công thích hợp với hoạt động phân phối buôn bán tại PV GAS, nhằm tiếp diễn cải cách công việc quản trị đơn vị trong toàn PV GAS, gắn liền với việc lớn mạnh thương hiệu, bộ nhận mặt thương hiệu PV GAS; đồng thời yêu cầu các biện pháp, cơ chế hỗ trợ nhằm hạn chế tối đa khó khăn của 1 số công ty người tham dự. Về công việc kết hợp, PV GAS chủ động và hăng hái triển khai chỉ tiêu kết hợp với các cơ quan sở quan, địa phương và các công ty để xin hứa vận hành an toàn, hiệu quả các bộ máy công trình khí; thực hành công việc an sinh xã hội gắn chặt với thương hiệu và đi vào bản tính.

BCH Đảng bộ cũng buộc phải lãnh đạo các cấp chủ động yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị việc xử lý phận sự tư nhân đối với người đứng đầu các lĩnh vực, các mảng hoạt động đã được cắt cử đảm nhiệm, người đứng đầu các Ban tay nghề/công ty người tham dự, trực thuộc không hoàn tất nhiệm vụ đã được cắt cử.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc PV GAS, cấp ủy và lãnh đạo các công ty trong toàn PV GAS quán triệt các nhiệm vụ, biện pháp nêu trên, đồng thời theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, công ty, vun đắp chương trình, chỉ tiêu hành động cụ thể để triển khai thực hành, phát huy truyền thống không chia rẽ, vượt khó, năng động, thông minh, Đảng bộ PV GAS khí Việt Nam quyết tâm lãnh đạo thực hành không thua hoàn hảo các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *