Nhân rộng những cánh đồng lớn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời kì qua nhiều tỉnh, thị thành quan tâm chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang lại đồng ruộng, vun đắp cánh đồng lớn gắn với vun đắp nông thôn mới. Trong nhómng diện tích cánh đồng lớn đã hình thành ở các địa phương có tới 517 ngàn héc-ta trồng lúa, còn lại là diện tích 1 số cây trồng khác như ngô, mía, rau quả các loại… Chỉ riêng vụ đông xuân năm 2017 các tỉnh phía bắc đã ứng dụng mô phỏng cánh đồng lớn đạt 41,6 ngàn héc-ta; vụ phân phối hè thu, còn vụ mùa có 1.341 mô phỏng này với diện tích 56.983 héc-ta được triển khai thực hành.

Nhiều mô phỏng phân phối theo cánh đồng lớn đã và đang chứng minh được hiệu quả, giúp bà con dân cày tăng sản lượng, thu nhập trên 1 đơn vị canh tác. Ở tỉnh Quảng Trị, mô phỏng được triển khai từ vụ đông xuân 2014-2015 với diện tích 310 héc-ta. Đến nay đã đạt 3.290 héc-ta, tăng hơn 10 lần so với năm 2015, và dự định năm 2018, diện tích liên kết phân phối theo cánh đồng lớn đạt bốn ngàn héc-ta. Với quy mô bình quân đạt từ 20 đến 50 héc-ta/cánh đồng, nên gần như diện tích đều cho năng suất cao hơn so với gieo cấy truyền thống từ 1,2 đến 1,5 lần. Nhờ vậy đã giúp người dân phân phối lúa có lợi nhuận tăng hơn từ 15 đến 20% so với gieo cấy đại trà. Quy mô cánh đồng lớn trong phân phối lúa tại Quảng Trị bình quân đạt từ 20 đến 50 ha/cánh đồng. Tiêu biểu là tại các quận Hải Lăng, Triệu Phong.

Tại Tiền Giang, nhiều đơn vị tham dự giao kèo vun đắp cánh đồng lớn về phân phối lúa, giúp dân cày yên ổn tâm đẩy mạnh thâm canh để đạt năng suất, sản lượng và có cam kết nông phẩm cao. Qua ba vụ phân phối trong năm 2017, Tiền Giang có 13 nhóm chức, đơn vị, phối hợp xã và hạ tầng, đại lý thu mua lúa gạo đầu tư vun đắp 48 cánh đồng lớn tại các vùng trồng lúa trọng tâm của địa phương. Tổng diện tích được giao kèo gần 4.400 ha. Kết thúc năm lương thực 2017, diện tích thu mua trong mô phỏng này đạt gần 3.800 ha, với sản lượng thu mua gần 22 ngàn tấn lúa mặt hàng…

Thực tế cho thấy, gần như các mô phỏng cánh đồng lớn đều cho hiệu quả rõ rệt đối với dân cày và các phối hợp xã, nhóm phối hợp và đơn vị tham dự liên kết. Không chỉ khắc phục trạng thái manh mún, nhỏ lẻ trong phân phối nông nghiệp, mô phỏng còn tạo ra mặt hàng mặt hàng có khối lượng lớn, độ đồng đều cao, góp phần thúc đẩy, tạo tiền đề kêu gọi đơn vị đầu tư vào phân phối, tiêu thụ mặt hàng tăng tiến thu nhập cho người dân. Tuy nhiên ngày nay, số diện tích triển khai chỉ chiếm gần 4% so với nhómng diện tích cây trồng. Số hộ dân cày, phối hợp xã tham dự liên kết vun đắp cánh đồng lớn chưa nhiều. Hiện mới có hơn 10% các phối hợp xã thực hành tiêu thụ nông phẩm cho người tham dự và dân cày trên gianh giới. Tỷ lệ bao tiêu mặt hàng qua giao kèo chỉ đạt bình quân gần 30%.

Để đạt được hiệu quả cao hơn, các bộ, lĩnh vực liên đới và các địa phương, trên hạ tầng thực tại thời kì qua, cần giám định xác định lại hiệu quả của mô phỏng liên kết cánh đồng lớn sao cho thích hợp với điều kiện cụ thể của các vùng miền, địa phương, lĩnh vực phân phối; vun đắp cánh đồng lớn gắn với tăng cường mối liên kết giữa người phân phối với các đơn vị; gắn dồn điền đổi thửa, bề ngoài lại đồng ruộng và vun đắp nông thôn mới. Trên hạ tầng đó, chuyển giao tiến bộ khoa học khoa học, đưa nhanh cơ giới hóa vào trong thời kỳ phân phối, thu hoạch và chế biến nông phẩm, nhằm giảm giá tiền phân phối, nhómn thất sau thu hoạch, góp phần tăng năng suất cần lao và cam kết có cam kết mặt hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *