Nghệ An triển khai trồng mới 17.000 ha rừng nguyên liệu

Để đảm bảo điều kiện cho công việc trồng rừng, đến thời điểm này, nhiều địa phương đã tiến hành khâu xử lý thực bì (đạt hơn 70% diện tích), đào hố (đạt hơn 30% diện tích). Sau Tết Nguyên đán, tỉnh sẽ đồng loạt triển khai trồng rừng vụ xuân diện rộng. Ngành chức năng của tỉnh đã chỉ đạo các công ty nông, lâm trường, các hợp tác xã nhà cung cấp lâm nghiệp… ươm gieo hơn 22 triệu cây giống các loại, trong đó tụ họp chủ lực keo lai; thành lập đoàn kiểm soát có bảo hành lâu dài giống cây lâm nghiệp trước khi xuất khỏi vườn ươm.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất các thị xã, xã bám gianh giới, hài hòa chỉ dẫn quy trình công nghệ cho người trồng rừng. Hiện nay, 1 số thị xã đã trích ngân sách để hỗ trợ người dân giống cây trồng rừng. Tỉnh cũng đã có mục tiêu công ty lễ khởi động Tết trồng cây cấp tỉnh Xuân Mậu Tuất và công ty tuyên truyền nhiều hình thức về mục đích ý nghĩa của hoạt động này.

* Đác Lắc quan tâm tập huấn nghề cho cần lao nông thôn

Đẩy mạnh tập huấn nghề cho cần lao nông thôn, bảy năm qua, tỉnh Đác Lắc đã triển khai có hiệu quả 1 số mô phỏng tập huấn nghề như: Đào tạo nghề trồng và khai thác nấm, chăn nuôi lợn, gà; trồng và chăm nom cây cao-su, hồ tiêu, dưa lưới; dạy nghề mây tre đan kỹ nghệ. Công tác tập huấn nghề ở tỉnh theo nhu cầu của người học gắn với việc khiến cho; cần lao sau khi được tập huấn nghề đã vận dụng tri thức, kỹ năng, bạo dạn đầu tư vốn, công nghệ công nghệ mở mang cung cấp tăng tiến hiệu quả, tăng thu nhập.

Tỉnh đã công ty 705 lớp tập huấn nghề cho gần 24 ngàn cần lao, trong đó có 11.610 cần lao nữ, 18.119 cần lao dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 66 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay vốn khắc phục việc khiến cho của người cần lao sau khi học nghề đạt 104,6 tỷ đồng với 4.624 hộ được vay. Năm 2017, các hạ tầng giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh đã tuyển sinh được gần 33 ngàn học trò, sinh viên; tổng số học trò, sinh viên tốt nghiệp đạt hơn 24.700 người, trong đó có việc khiến cho sau khi tốt nghiệp là hơn 16.200 người.

Giai đoạn 2018 – 2020, Đác Lắc nỗ lực tập huấn nghề cho gần 27 ngàn cần lao nông thôn, đảm bảo 80% số người học có việc khiến cho sau tập huấn. Tỉnh sẽ tụ họp tập huấn cần lao các hàng ngũ nghề như: Trồng trọt, bao bọc thực vật, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, tay chân mỹ nghệ… Đối tượng được dành đầu tiên tập huấn nghề là cần lao trong các công ty nông nghiệp, cần lao khiến cho việc ở các hợp tác xã, vùng cạnh tranh, vùng đồng bào dân tộc thiếu số.

Theo đó, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, tay nghề thay đổi tích cực cách thức, nội dung tập huấn nghề thích hợp với điều kiện kinh tế – xã hội địa phương; tụ họp dành đầu tiên tập huấn nghề nông nghiệp công nghệ cao; tập huấn nghề gắn với sắm đầu ra cho hàng hóa. Đồng thời, các cấp, các lĩnh vực tiếp diễn quan tâm khắc phục việc khiến cho cho cần lao nông thôn sau khi được học nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *