Kiềng ba chân của ngành công thương 2017

Công nghiệp và xuất khẩu tăng mạnh

Năm 2017, trong bối cảnh ngành nghề khai khoáng có mức giảm hơi sâu với 7,1% so với năm 2016, nhưng ngành nghề công nghiệp chế biến chế tác đã vượt khó, khẳng định được vai trò là trụ đỡ và là động lực không thể thiếu nhất cho tăng trưởng chung của toàn ngành nghề công nghiệp. Tính chung cả năm 2017, chỉ số IIP hàng ngũ ngành nghề công nghiệp chế biến chế tác tăng 14,5%, qua đó đã góp phần cam đoan cho tốc độ tăng chỉ số IIP toàn ngành nghề công nghiệp cả năm 2017 đạt 9,4%, vượt mức chỉ tiêu đề ra đầu năm là 7-8,1%. Điều này không chỉ trực tiếp góp phần vào cam đoan hoàn tất chỉ tiêu chung của toàn ngành nghề công nghiệp năm 2017 mà không thể thiếu hơn đã và đang cho thấy giai đoạn tái cơ cấu trong lĩnh vực công nghiệp đang đi đúng hướng và có những chuyển biến hăng hái. Nhiều ngành nghề công nghiệp có mức tăng trưởng cao và cứng cáp qua các quý trong bối cảnh thị phần có nhiều cạnh tranh như: Ngành phân phối hàng hóa điện tử, máy vi tính tăng 32,7%, ngành nghề phân phối kim khí tăng 17,6%, ngành nghề dệt tăng 10,2%.

Về xuất khẩu, năm 2017 là 1 năm đặc thù thành công của xuất khẩu. Lần nhanh nhất, xuất khẩu của Việt Nam vượt mốc 200 tỷ USD, đạt 213,7 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016, vượt xa chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao cho ngành nghề Công thương… Công tác khai thác thời cơ từ xin hứa hội nhập đã được thực hành có hiệu quả hơn nhiều năm trước. Ở toàn bộ các thị phần mà Việt Nam có hợp đồng hiệp nghị thương nghiệp tự do FTA đều ghi nhận tăng trưởng nổi bật như: Xuất khẩu sang thị phần Hàn Quốc tăng tăng 31,1%, sang thị phần ASEAN tăng 24,3%, sang thị phần Nhật Bản tăng 14,2%… Ngoài ra, các thị phần lớn như Hoa Kỳ, EU… đều được giữ vững, hoặc thậm chí có mức tăng cảm tình như xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 60,6%.

Bên cạnh đó, năm 2017 cũng đã cam đoan chủa quản, kiểm soát tốt khâu du nhập, qua đó đã tạo thặng dư thương nghiệp ở mức 2,7 tỷ USD, góp phần cam đoan cán cân trả tiền và ổn định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong nước. Đồng thời, cơ cấu du nhập tiếp diễn được cam đoan và dịch chuyển hăng hái, theo hướng trọng tâm vào chuyên dụng cho phân phối trong nước. Tính chung cả năm 2017, kim ngạch du nhập của hàng ngũ cần du nhập chiếm 89,3% trong kim ngạch du nhập và tăng 21,9% so với năm 2016, du nhập của hàng ngũ cần kiểm soát du nhập chỉ còn chiếm 5,9% và tăng 8,9% so với năm 2016.

Dẫn đầu thay đổi tích cực hệ thống hành chính

Năm 2017, xác định buộc phải, chỉ tiêu xuyên suốt trong thay đổi tích cực hoạt động của ngành nghề Công thương theo ý thức vun đắp 1 Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động, khởi đầu từ năm 2016 – năm nhanh nhất của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, và đặc thù là năm 2017, Bộ Công thương đã tiến hành những bước thay đổi tích cực mạnh mẽ trên quan niệm toàn diện: Từ thay đổi tích cực công ty hệ thống, thu gọn đầu mối từ 35 doanh nghiệp xuống còn 30 doanh nghiệp trực thuộc Bộ; thực hành lịch trình cắt giảm 675 điều kiện đầu tư buôn bán không còn thích hợp, chiếm 55,3% tổng số điều kiện đầu tư buôn bán thuộc lĩnh vực chủa quản của Bộ Công thương; xóa bỏ khoảng 420 mã trong tổng số 720 mã HS phải rà soát trước duyệt yn thuộc bổn phận chủa quản của Bộ Công thương đạt tỷ lệ xóa bỏ lên tới 58,3%; cắt giảm và đơn giản hóa 183 trong tổng số 508 hồ sơ hành chính của Bộ, trong đó cắt giảm 49 TTHC, đơn giản hóa 134 TTHC; triển khai 154 trong tổng số 298 nhà sản xuất công trực tuyến của Bộ ở cấp độ 3 và cấp độ 4 duyệt y 1 Cổng nhà sản xuất công trực tuyến hợp lực của Bộ Công thương;…

Bao trùm trên các góc cạnh thay đổi tích cực đó là công việc vun đắp và hoàn thiện thiết chế chuyên dụng cho hoạt động chủa quản của Bộ Công thương. Năm 2017 có thể coi là năm trọng tâm vun đắp thiết chế của Bộ với Chương trình cụ thể được vun đắp và xác định từ cuối năm 2016. Theo đó, năm 2017 là năm có số lượng văn bản qui phi pháp luật được vun đắp và ban hành nhiều nhất trong nhiều năm qua. Cả năm 2017, ngoài 2 công trình Luật được Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì vun đắp, gồm Luật Quản lý ngoại thương và Luật Cạnh tranh sửa đổi được chuẩn bị và trình Quốc hội, trong đó Luật Quản lý ngoại thương đã được Quốc hội duyệt y tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 năm 2017, công trình Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội cho quan niệm tại kỳ họp thứ 4 và dự trù duyệt y tại kỳ họp thứ 5 theo đúng thời hạn đề ra, Bộ Công thương đã vun đắp và trình Chính phủ 14 Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã có 02 Nghị định đã chính thức được ban hành. Tính đến hết ngày 31-12-2017, 34 Thông tư đã được Bộ trưởng Công thương ký chính thức ban hành (hoàn tất 100% tiêu chí đề ra).

Năm 2017, nhiều sản phẩm xuất khẩu đã tiếp diễn gia nhập danh sách sản phẩm xuất khẩu hơn 1 tỷ USD như thủy sản, rau quả, hạt điều, cà phê, xăng dầu, cao su,… đây không chỉ là thành công riêng của ngành nghề Công thương mà là thành công chung của rất nhiều nền kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *