Khai báo thủ tục nhập khẩu hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Khai báo hóa chất du nhập theo hình thức mới có thể chia làm cho ba thời kỳ và được thực hành qua Cổng nguồn tin 1 cửa đất nước (tại liên hệ https://vnsw.gov.vn/) và bộ máy xử lý của Bộ Công thương.

Giai đoạn 1: Cổng nguồn tin 1 cửa đất nước thu nhận nguồn tin khai báo hóa chất du nhập của doanh nghiệp và chuyền sang bộ máy xử lý của Bộ Công thương.

Giai đoạn 2: Hệ thống thu nhận của Bộ Công thương xử lý và phản hồi kết quả lại bộ máy của Cổng nguồn tin 1 cửa đất nước.

Giai đoạn 3: Cổng nguồn tin 1 cửa đất nước phản hồi lại kết quả khai báo cho doanh nghiệp làm cho thủ tục ưng chuẩnn. Tính từ thời điểm doanh nghiệp truyền thủ tục đến lúc nhận kết quả khoảng 15 giây tùy theo điều kiện tuyến đường truyền. Trong trường hợp nảy sinh sự cố, Doanh nghiệp có thể thực hành qua bộ máy ngăn ngừa của Cổng nguồn tin 1 cửa đất nước và bộ máy ngăn ngừa của Bộ Công thương.

Việc triển khai thực hành thủ tục khai báo hóa chất du nhập qua Cổng nguồn tin 1 của đất nước có nhiều điểm thuận lợi: Giảm thời kì thực hành thủ tục khai báo hóa chất du nhập; Doanh nghiệp có thể thực hành thủ tục khai báo 24/24h và ở bất cứ địa điểm nào; Doanh nghiệp không phải trực tiếp nộp bản cứng tại Bộ Công thương và Hải quan, bóp chắt thời kì chuyển di nộp thủ tục, giảm thời kì ưng chuẩnn sản phẩm cho doanh nghiệp; Bộ Công thương không phải nhập số liệu tay chân, giảm tầm giá in ấn, lưu trữ thủ tục; Chi cục Hải quan các cửa khẩu cũng có thể tra cứu nguồn tin khai báo hóa chất của doanh nghiệp qua mạng Internet.

Bên cạnh những điểm thuận lợi khai báo hóa chất qua Cổng nguồn tin 1 cửa đất nước cũng đòi hỏi tính tự giác chấp hành các quy định luật pháp của doanh nghiệp cao để xin hứa trường dữ liệu đầu vào chuyên dụng cho chủa quản, các ngừng về cơ sở vật chất vật chất, khoa học, cơ sở vật chất dữ liệu cũng cần được nâng cấp theo thời kì do khối lượng thủ tục và nguồn tin khai báo hàng năm lớn.

Như vậy, với thủ tục hành chính khai báo hóa chất nhập khẩu tại Lễ ban bố, tổng số nhà sản xuất công trực tuyến cấp độ 4 của Bộ Công thương đã triển khai là 24 nhà sản xuất, trong đó, có sáu thủ tục hành chính thực hành trên cơ chế 1 cửa đất nước (cấp giấy phép du nhập mô-tô phân khối lớn; du nhập các chất làm cho suy giảm tầng ô dôn; cấp chứng thực duyên cớ ưu đãi Mẫu D; Cấp giấy phép xuất du nhập nguyên liệu nổ công nghiệp và khai báo hóa chất du nhập).

Theo thống kê, hằng năm có khoảng 70 ngàn bộ thủ tục khai báo hóa chất do gần 4.000 doanh nghiệp thực hành tại Bộ Công thương. Việc khai báo hóa chất du nhập theo quy định cũ được thực hành trên hai hình thức thủ tục giấy và thủ tục trực tuyến nhưng kết quả vẫn được trả bằng bản giấy, dẫn đến việc không đồng bộ hóa thủ tục và gây cạnh tranh cho các doanh nghiệp ở xa thường phải chuyển di và không tự chủ trong công đoạn làm cho thủ tục, có những lúc gặp chướng ngại trong việc gửi thủ tục và nhận kết quả. Bên cạnh đó thời kì khai báo hóa chất du nhập đã được Bộ Công thương điều chỉnh từ 7 ngày làm cho việc xuống 5 ngày làm cho việc, ngoài ra do chưa đồng bộ hóa thủ tục, kết quả được trả qua tuyến đường bưu điện, dẫn đến việc thực tiễn doanh nghiệp, tư nhân nhận được kết quả công nhận khai báo muộn hơn so với thời điểm có Giấy công nhận. Hệ thống điện tử chưa đồng bộ, vẫn còn cạnh tranh trong việc tích hợp thiết bị chữ ký số, chế độ báo cáo hoặc các nguồn tin trên trang điện tử vẫn chưa hoàn thiện. Những bất cập, giảm thiểu trên có những lúc làm cho tác động đến việc làm cho thủ tục ưng chuẩnn mặt sản phẩm chất du nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *