CPTPP mang lại lợi ích kinh tế và thúc đẩy cải cách của Việt Nam

Theo báo cáo Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của CPTPP: Trường hợp Việt Nam,những hiệp nghị thương nghiệp đa phương như CPTPP sẽ bổ sung động lực cho mô phỏng tăng trưởng dựa trên đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam.

“Ngay cả khi dựa trên những giả thử khiêm tốn thì Hiệp định CPTPP dự định cũng sẽ góp phần khiến cho tăng thêm 1,1% GDP tính đến thời điểm 2030. Với thêm giả thử tăng năng suất khiêm tốn, CPTPP sẽ góp phần khiến cho GDP tăng thêm 3,5%”, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.

Hiệp định này dự định sẽ mang lại lợi ích cho mọi lực lượng thu nhập, nhưng những cần lao có tay nghề cao và thuộc lực lượng có thu nhập 60% từ trên xuống sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Ngoài ra, dự định tăng trưởng đầu tư nước ngoài cũng sẽ kéo theo tăng trưởng ngành nghề nhà sản xuất và tăng năng suất cần lao. Các công ty tư nhân trong nước sẽ có thêm thời cơ tham dự vào chuỗi trị giá toàn cầu và nhờ vậy khuyến khích vững mạnh gianh giới công ty nhỏ và vừa.

“Hiệp định mới sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Việt Nam nhờ tự do hóa thương nghiệp và tăng cường tiếp cận thị phần. Quan trọng nhất là nó sẽ thúc đẩy và tăng tốc giai đoạn đổi mới trong nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau,” ông Sebastian Eckardt, Chuyên gia Kinh tế Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói“. Thực hiện các xin hứa trong CPTPP sẽ thúc đẩy hơn nữa sáng tỏ hóa và vun đắp thiết chế tiên tiến tại Việt Nam”.

CPTPP dự định sẽ thúc đẩy đổi mới trong các lĩnh vực như quản lý khó khăn, nhà sản xuất (nhà sản xuất vốn đầu tư, viễn thông, và gia nhập tạm của các nhà cung cấp nhà sản xuất), thương chính, thương nghiệp điện tử, môi trường, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí óc, đầu tư, căn cứ cần lao, pháp lý, xâm nhập thị phần sản phẩm, lề luật duyên do, các giải pháp phi thuế quan, giải quyết thương nghiệp, …

Báo cáo này nhận được sự hỗ trợ của Đối tác kế hoạch giữa Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới (ABP II), nhằm giúp nghị trình vững mạnh của Việt Nam phê duyệt hỗ trợ khoa học, tăng tiến kỹ năng và phân tách. “Cùng với Ngân hàng Thế giới, chúng tôi xin hứa giúp Việt Nam tận dụng lợi thế từ những thời cơ kinh tế to lớn do CPTPP mang lại”, bà Rebecca Bryant, Đại biện trợ thời sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết. “Hoạt động này bao gồm hỗ trợ tăng tính khó khăn, giảm hàng rào thương nghiệp và tăng cường kết nối”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *