Chuẩn bị tốt cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Ðồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp người tham dự thị phần làm quen các cơ chế mới, training tăng tiến kỹ năng và hoàn thiện bộ máy cơ sở vật chất cơ sở vật chất kỹ thuật tin tức dùng cho thị phần điện; training nhân công, hoàn thiện cơ chế cho TTBBÐCT dự tính sẽ thực hành chính thức từ năm 2019. Mục tiêu của phương án này là thử nghiệm các cơ chế của TTBBÐCT theo kiểu dáng và thực hành trả tiền thật đối với 1 phần sản lượng mua đầu nguồn của các TCTÐL. TTBBÐCT có trả tiền thật. Dự kiến phương án giá trần thị phần điện năm 2018 là 1.280 đồng/kW giờ.

Tính đến cuối năm 2017, đã có 80 nhà máy điện trực tiếp tham dự thị phần phát điện cạnh tranh với tổng công suất đặt 22.432 MW, chiếm 52,8% tổng công suất đặt toàn bộ máy. Công tác vận hành thị phần phát điện cạnh tranh và triển khai TTBBÐCT được thực hành theo đúng quy định, cam kết an toàn, tin cậy và hiệu quả. Theo lịch trình hình thành và tăng trưởng thị phần điện, việc vận hành thị phần phát điện cạnh tranh 5 năm qua đã đem đến nhiều kết quả hăng hái như: Nâng cao tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp phát điện trong thị phần; sáng tỏ hóa công việc huy động các nguồn điện phê chuẩn bản chào giá của nhà máy; thúc đẩy các nhà máy chủ động tăng tiến hiệu quả cạnh tranh và giảm giá bán phát điện. Song song với việc tăng trưởng thị phần phát điện cạnh tranh, Bộ Công thương đã đưa vào vận hành thử nghiệm TTBBÐCT từ năm 2016 theo hình thức mô hình tính toán nhưng chưa trả tiền thật. Thực hiện ảnh thức mô hình này, hai năm qua, các TCTÐL trong cả nước đã từng bước làm quen với TTBBÐCT, góp phần cam kết sáng tỏ và tăng tiến hiệu quả buôn bán của lĩnh vực điện.

Hiện nay, vẫn còn 1 số cạnh tranh trong thời kỳ triển khai TTBBÐCT. Ðại diện Tổng doanh nghiệp Ðiện lực miền nam (EVNSPC) cho biết, doanh nghiệp này chịu nghĩa vụ thu thập dữ liệu giao nhận điện của các điểm do trong khuôn khổ điều hành và các điểm đo mua điện từ các nhà máy thủy điện công suất nhỏ hơn hoặc bằng 30MW. Tổng lượng điện nhận hằng ngày của EVNSPC toàn bộ được đồng bộ từ kho dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN), vì thế phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu ngày trên kho và sự chính xác, đồng bộ của đầy đủ các điểm đo, phương thức giao nhận của EVNSPC với kho dữ liệu và giữa EVNSPC với điểm đo do Trung tâm Ðiều độ bộ máy điện đất nước thu thập. Hiện nay vấn đề này còn 1 số sai biệt và EVNSPC sẽ cùng các doanh nghiệp tiếp diễn rà soát hoàn chỉnh.

Theo Quyết định số 4804/QÐ-BCT ngày 26-12-2017 của Bộ Công thương phê chuẩn phương án vận hành TTBBÐCT thử nghiệm năm 2018, đối tượng tham dự thị phần gồm EVN, Trung tâm Ðiều độ Hệ thống điện đất nước, các doanh nghiệp phát điện, năm TCTÐL, Công ty Mua bán điện và Tổng doanh nghiệp Truyền chuyển vận điện đất nước (EVNNPT). Các TCTÐL trả tiền 1 phần sản lượng điện năng đầu nguồn theo cơ chế đã được quy định, phần sản lượng điện còn lại mua từ EVN theo cơ chế giá bán buôn điện nội bộ của EVN.

Ðể TTBBÐCT vận hành thử nghiệm thuận lợi, Bộ Công thương đề nghị các doanh nghiệp lĩnh vực điện hoàn thiện các văn bản, thống kê các dữ liệu, nhất là cần doanh nghiệp training nguồn nhân công để điều hành và vận hành thị phần. Trong thời kỳ thực hành, tiếp diễn điều chỉnh những bất cập, tôn tạo ngay để đưa TTBBÐCT chính thức vận dụng vào năm 2019. Các TCTÐL có nghĩa vụ hợp tác EVN thực hành sửa đổi, bổ sung giao kèo mua bán điện giữa EVN và các TCTÐL để thực hành trả tiền các khoản giá bán mua điện theo thị phần điện và theo giá quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *