Cần nhiều giải pháp phát triển phân bón hữu cơ

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng NN-PTNT, Nguyễn Xuân Cường, khẳng định: Phân bón là vật tư nông nghiệp đóng vai trò không thể lãng quên và được tiêu dùng với số lượng lớn hằng năm để tăng trưởng nông nghiệp hiệu quả và vững bền. Việc tiêu dùng phân bón hóa học trong 1 thời kì dài đã gây ô nhiễm cho môi trường đất và tác động xấu đến có bảo hành lâu dài nông phẩm. Trong khi đó, tiêu dùng phân bón hữu cơ ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng còn có tác dụng cải thiện chế độ mùn, điều hoà dung dịch trong đất, cải thiện hệ vi sinh vật đất, giảm rửa trôi, giảm bốc hơi, tăng hiệu suất tiêu dùng phân bón.

Đánh giá về nhu cầu, thị phần tiêu dùng phân bón hữu cơ hiện giờ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: “Chỉ tính riêng thị phần Việt Nam là rất lớn, tôi và quý khách hàng có 10 triệu ha đất canh tác, có hơn 20 triệu ha lượt đất canh tác, giả tỉ bình quân mỗi ha tiêu dùng 10 tấn phân hữu cơ, tôi và quý khách hàng cần trong mai sau hơn 200 triệu tấn phân bón hữu cơ. Đến thời điểm này Việt Nam đã có 43 ngàn ha cung ứng nông nghiệp hữu cơ, nhiều bà con vận dụng bón phân hữu cơ trong cung ứng”.

“Về nguyên liệu cung ứng phân bón hữu cơ, tôi và quý khách hàng có nhiều thuận lợi, riêng phế truất phụ phẩm trong nông nghiệp có khoảng 60-70 triệu tấn/năm, trong thủy sản khoảng 20 triệu tấn, kế bên đó tôi và quý khách hàng có phân bùn rất trị giá để cung ứng chế biến phân bón hữu cơ. Đây là những hạ tầng vô cùng thuận lợi để tăng trưởng cung ứng phân bón hữu cơ. Kể cả đề xuất trong nước và toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nông nghiệp sạch hữu cơ, tôi và quý khách hàng hoàn toàn có đủ nguyên liệu để cung ứng phân hữu cơ, đấy là những điều căn cốt để tôi và quý khách hàng tăng trưởng ngành nghề này”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết: Năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/NĐ-CP về điều hành phân bón, trong đó có cơ chế chính sách khuyến khích tăng trưởng phân bón hữu cơ, trong dự thảo Luật Trồng trọt cũng có 1 phần không thể lãng quên nhắc đến phân bón hữu cơ.

“Việc hội tụ tăng trưởng tiêu dùng phân bón hữu cơ đang là 1 thiên hướng thế tất, đã đến lúc phải hội tụ và đồng thời đưa đội ngũ biện pháp ba trục, theo đó từ biện pháp của chính phủ, các biện pháp của tổ chức và các biện pháp khuyến khích người dân tiêu dùng”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Hội nghị “Phát triển phân bón hữu cơ”, sáng 9-3.

Bàn về vấn đề tăng trưởng phân bón hữu cơ trong thời kì tới, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Bảo vệ thực vật cho rằng: Mục tiêu tăng trưởng phân bón hữu cơ trong thời kì tới nhằm tiêu dùng tối đa phế truất phụ phẩm nông nghiệp để cung ứng phân bón hữu cơ chuyên dụng cho nội tiêu; tăng tỷ lệ hàng hóa và tỷ trọng tiêu dùng phân bón hữu cơ. Đồng thời qua đó vun đắp ngành nghề phân bón với cơ cấu, phân bố hợp lý, phát huy hiệu quả các khu, cụm cung ứng hội tụ đáp ứng về căn bản nhu cầu phân bón cho cung ứng nông nghiệp và hướng tới xuất khẩu đối với 1 số loại phân bón trên hạ tầng đầu tư chiều sâu.

Trong khi đó, tiêu dùng phân bón hữu cơ ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng còn có tác dụng cải thiện chế độ mùn, điều hoà dung dịch trong đất, cải thiện hệ vi sinh vật đất, giảm rửa trôi, giảm bốc hơi, tăng hiệu suất tiêu dùng phân bón. Phát triển cung ứng, tiêu dùng phân bón hữu cơ ngoài việc thúc đẩy cung ứng nông nghiệp hữu cơ còn có thể khai thác tiềm năng rất lớn về tận dụng phế truất phụ phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời cải thiện môi trường đất.

Chính vì vậy, việc giám định đúng thực trạng, và trên hạ tầng đó đưa ra những biện pháp căn cơ, chính sách khuyến khích cho cung ứng, tiêu dùng phân bón hữu cơ hiệu quả tiến đến 1 nền nông nghiệp tiêu dùng phân bón hữu cơ an toàn và vững bền nhằm tăng tiến trị giá của nông phẩm, góp phần chở che môi trường là đích thực không thể lãng quên.

Tính đến tháng 12-2017, số lượng hàng hóa phân bón hữu cơ cung ứng công nghiệp đã đăng ký trong Giấy phép cung ứng phân bón là 713 hàng hóa. Về khả năng cung ứng trong nước, hiện giờ trên toàn quốc có 180 hạ tầng đã được cấp Giấy phép cung ứng phân bón hữu cơ, tổng công suất của các hạ tầng cung ứng phân bón hữu cơ là 2,5 triệu tấn/năm, chiếm 8,5% so với tổng công suất các hạ tầng cung ứng phân bón trong nước (29,5 triệu tấn/năm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *