Cần biến các đặc khu thật sự là “lò thí nghiệm” của thể chế

Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đất nước về vun đắp các doanh nghiệp hành chính – kinh tế đặc biệt, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo 1 số Ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội 1 số địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu hoàn toàn đồng tình và giám định cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong việc tham dự quan niệm vun đắp Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn và cho rằng, cần khiến cho rõ 1 số nội dung liên đới đến khuôn khổ điều chỉnh, đối tượng vận dụng, tên gọi, bố cục của Luật; quy hoạch đặc khu; các cơ chế chính sách; công ty bộ máy và chính quyền đặc khu; có cơ chế điều hành nguồn vốn, điều hành đất đai; có cơ chế điều hành cần lao đặc biệt riêng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành khẳng định: Đề án thành lập Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (ĐVHCKTĐB) Vân Đồn đã được tỉnh dày công nghiên cứu, vun đắp từ năm 2012 trên ý thức công phu, cẩn trọng, trải qua nhiều hội nghị, hội thảo, lấy quan niệm của các chuyên gia, nhà điều hành, nhà khoa học, căn dặn nước ngoài, quan niệm tham dự, giám định của các Bộ, lĩnh vực, cơ quan Trung ương. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã hăng hái, chủ động chuẩn bị các điều kiện không được xem nhẹ, khiến cho tiền đề để lớn mạnh đề án như: thuê các doanh nghiệp căn dặn bậc nhất toàn cầu lập Quy hoạch tổng thể lớn mạnh kinh tế – xã hội và Quy hoạch chung vun đắp của khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng của doanh nghiệp hành chính kinh tế đặc biệt…

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Bùi Thanh Tùng cho rằng: Những chính sách ưu ái phải nêu rõ trong Luật, nhất là các vấn đề liên đới đến nguồn vốn, nhà băng, điều hành của cải vì đây là những nội dung rất cần phải có để lớn mạnh. Đồng thời, ở đặc khu cơ chế điều hành đất đai cũng phải có cơ chế, chính sách riêng…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Cần phải có cách khiến cho hiệu quả và phải hợp lực về mặt nhận thức trên ý thức bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị để triển khai vận dụng thực hành các cơ chế, chính sách, lĩnh vực tại đặc khu. Trong đó, đối với cơ chế chính sách, cái gì ưu ái thì phải được đưa vào luật để biến các đặc khu thật sự là “lò thể nghiệm” của thiết chế, đủ sức khó khăn gianh giới và quốc tế; đối với lĩnh vực trong luật phải thích hợp với thiên hướng lớn mạnh đương đại của toàn cầu, thích hợp với tiềm năng thế mạnh của từng khu và là cực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đồng chí cho rằng, các chính sách ưu đãi về kinh tế – xã hội phải được quy định trong Luật và xin hứa tính vượt bậc, đủ sức khó khăn với gianh giới và quốc tế; Về vun đắp bộ máy chính trị tại các đặc khu, cần phải thực hành trên quy luật xin hứa và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả điều hành Nhà nước, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và quyền khiến cho chủ của quần chúng. #, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ của Đảng, Nghị quyết, chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *