Tác giả: admin

Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Anh được Đảng, Nhà nước tin cậy giao nhiệm vụ đứng đầu cơ quan QLVNN. Thay mặt Chính phủ giao nhiệm vụ, sứ mạng QLVNN cũng như sứ mạng điều hành Ủy ban cho