Ngày: Tháng Ba 25, 2018

Agribank kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Khái quát về quá trình vững mạnh của Agribank từ năm 1988 đến nay, Chủ tịch HĐTV Agribank Trịnh Ngọc Khánh nêu rõ: Được thành lập theo Nghị định số 53-HĐBT ngày 26-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), trải qua mỗi quá trình vững mạnh với