Ngày: Tháng Ba 9, 2018

Tuyên bố của Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định CPTPP

“Chúng tôi, các Bộ trưởng và Trưởng đoàn thương lượng đại diện các nước Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam vui mừng công bố rằng ngày bữa nay chúng tôi sẽ hợp đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến