Tháng: Tháng Hai 2018

Kể xấu chị dâu “trông có mỗi đứa con mà chả làm được việc gì”, cô em chồng bị chị em chửi không kịp vuốt mặt

Cô em chồng lên 1 hội đội ngũ chị em than phiền về chị dâu “trông mỗi đứa con chả khiến cho được việc gì” chẳng những chả được ai động viên mà còn bị mắng té tát “đẻ con đi rồi khác biết”… Trong hội đội ngũ chị em,